Katalea

zamowienia@katalea.com.pl 506-304-200

Regulamin Sklepu

1) Wstęp/Postanowienia ogólne

 • Właścicielem i administratorem sklepu internetowego kataleabutik.com.pl jest Katalea Sp. z o.o. z siedzibą w 09-140 Raciąż, ul. Dobrska-Kolonia 16
  Adres korespondencyjny: 05-800 Pruszków, ul. Niska 13
  NIP 5671926922
  REGON 52294647000000
 • Zarówno układ elementów graficznych, układ treści oraz sama treść serwisu stanowi własność sklepu internetowego
 • Znak towarowy Katalea jest znakiem zastrzeżonym

2) Definicje

 • Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.
 • Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
 • Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Sprzedawca: Katalea Sp. z o.o. z siedzibą w 09-140 Raciąż, ul. Dobrska-Kolonia 16
  NIP 5671926922
  REGON 52294647000000
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

3) Opis sprzedawanych produktów lub świadczonych usług

 • Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży, butów galanterii i dodatków

4) Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 • Aby zrealizować zamówienie, nie ma konieczności zakładania konta
 • Zamówienie można składać za pomocą strony internetowej, wiadomości przez portal Facebook, wiadomości mailowej: biuro@katalea.com lub przez telefon 506304200
 • Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych i w niektórych przypadkach może się on wydłużyć.

5) Informacja o metodach płatności w sklepie internetowym

 • Płatności można dokonać poprzez
  – portal PayU
  – przelewem na konto: PL92105019791000009081875073 – tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia

6) Informacje o kosztach i sposobach dostawy towaru w sklepie internetowym

 • Wysyłka odbywa się za pomocą:
 • Przewoźnika firmy kurierskiej Inpost
  W przypadku nieodebrania przesyłki wysłanej za pobraniem, sprzedawca obciąża kupującego kosztem przesyłki i wystawia wezwanie do zapłaty
 • Paczkomatów InPost (przedpłata)

7) Polityka zwrotów w sklepie internetowym

 • W przypadku zwrotów jak i reklamacji więcej informacji znajdą Państwo w sekcji „Wysyłka i zwroty”

8) Regulacje o ochronie danych osobowych (RODO)

 • Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Katalea Sp. z o.o. z siedzibą w 09-140 Raciąż, ul. Dobrska-Kolonia 16
  NIP 5671926922
  REGON 52294647000000
  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

9) Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10) Polityka prywatności (polityka cookies)

 • Więcej informacji o polityce prywatności znajdą Państwo w sekcji „Polityka prywatności”
Shopping Cart
Scroll to Top